Partij voor de Dieren doet mee aan Water­schaps­ver­kie­zingen in Limburg.


Elf Limburgse leden op de lijst voor Water­schap Limburg.

23 januari 2023

- Lijst 15 - De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Limburg. Op het laatste partijcongres eind november in Den Bosch is de kandidatenlijst vastgesteld.

Lijsttrekker voor Waterschap Limburg is Ton Haagen (74). Hij is een nieuwkomer in de politiek maar wel al lang bezig met klimaat en water. Haagen vindt het noodzakelijk dat de waterkwaliteit in het Waterschap Limburg de hoogste prioriteit krijgt. Het water in Limburg is op veel plekken te “vuil”, aldus de lijsttrekker. “Door (kunst) mest en landbouwgif en door lozingen door chemiebedrijven staat de waterkwaliteit continu onder druk.” Dit heeft behalve grote gevolgen voor de natuur ook invloed op de kwaliteit van ons drinkwater.

Op plek 2 staat Sjan Schweren (63). Zij is al actief als commissielid bij de gemeente fractie van de Partij voor de Dieren Maastricht . Volgens Schweren is men bij Waterschap Limburg nog te weinig bezig met dierenwelzijn, het versterken van de biodiversiteit en behoud en uitbreiding van natuur. ,,Bij het beheren van watergangen, dijken en wegbermen kan het waterschap nog veel winst behalen door volledig in te zetten op “ecologisch maaibeleid en -onderhoud", aldus Schweren. Verder vindt zij dat bij het oplossen van problemen als wateroverlast en droogte meer gedacht moet worden vanuit de natuur.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, het waterpeil en de waterveiligheid. De Partij voor de Dieren vindt dat die verantwoordelijkheid zich ook dient uit te strekken tot planten en dieren die in en om het water leven. Het waterschap maakt zich tot nu toe te veel dienstbaar aan de landbouw, het bedrijfsleven en de hengelaars. De uitvoering van het werk van het waterschap gaat daardoor vaak ten koste van de natuur en vele diersoorten.

Kandidatenlijst Waterschap Limburg (lijst 15)

 1. Ton Haagen
 2. Sjan Schweren

 3. Anne Hanssen

 4. Jules Vaessen

 5. Judith Kochen

 6. Chantal Hermans

 7. Nicole Laeven

 8. Frans Janssen

 9. Guido Beusen

 10. Erny Beckers

 11. Leila Heijl