Guido Beusen


Guido aan het woord: "“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. Voor veel Nederlanders een bekende zin, uit het gelijknamige lied van de band “The Scene”.

Wanneer er over iedereen wordt gesproken, bedoelen mensen vaak eigenlijk “alle mensen”. Maar iedereen, dat betekent ook alle dieren, zelfs alle levensvormen als je het nog wat verder doortrekt.

Dat is voor mij de reden om een plantaardige levensstijl te volgen, me in te zetten voor Partij voor de Dieren en me verkiesbaar te stellen voor het Waterschap Limburg. Water is het fundament van het leven op aarde en verdient daarom al onze aandacht.

Bij waterbeheer is te lang alleen de directe praktische behoefte van de mens als uitgangspunt genomen. Maar het bijt ons in de nek, de biodiversiteit krimpt in rap tempo en vervuiling van het water door menselijke activiteit wordt steeds prangender.

We moeten naar een waterbeleid dat gericht is op het maximaal faciliteren van leven. Onder andere dat vissen overal naartoe kunnen migreren, diervriendelijke manieren voor het beschermen van dijken, insectenvriendelijke bermen en oevers en natuurlijk een hoge kwaliteit natuur- en drinkwater.

Dat is uiteindelijk beter en gezonder voor alle dieren, ook mensen, zo simpel is het.".

Volg Guido op Facebook of Instagram. Guido Beusen woont in Roermond.
Meer over Guido op LinkedIn.