Ton Haagen


lid Algemeen bestuur Water­schap Limburg

Ton Haagen (1948) heeft zich terdege verdiept in de problemen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Als voormalig kinderarts maakt hij zich grote zorgen over de toekomst van onze kinderen in een wereld waarin te weinig aandacht is voor natuur en milieu. Alleen een radicale ommekeer in ons denken en handelen kan de aarde nog leefbaar houden voor komende generaties.

Meer over Ton te vinden via: Facebook en LinkedIn

Gerelateerd

Fractie PvdD in Water­schap Limburg heeft vragen gesteld over het bever­beleid.

Bever is vaak de dupe van ondoordacht beleid van Waterschap Limburg.

Regelmatig worden beverdammen in kleine beken in Limburg verwijderd op verzoek van het Waterschap omdat de stroming in de beek daardoor verstoord zou worden. Meestal is er geen sprake van overstromingsschade, maar is het waterpeil alleen wat hoger dan zonder die dam. Dat zou toch geen reden mogen zijn om de dam af te breken, want het huidig waterbeheer richt zich juist op het vasthouden van water....

Nieuws