Ton Haagen


lid Algemeen bestuur Water­schap Limburg

Ton Haagen (1948) heeft zich terdege verdiept in de problemen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Als voormalig kinderarts maakt hij zich grote zorgen over de toekomst van onze kinderen in een wereld waarin te weinig aandacht is voor natuur en milieu. Alleen een radicale ommekeer in ons denken en handelen kan de aarde nog leefbaar houden voor komende generaties.

Meer over Ton te vinden via: Facebook en LinkedIn