Anne Hanssen


lid Algemeen bestuur Water­schap Limburg

Als jarenlang lid van de Partij voor de Dieren heeft Anne Hanssen (1954) meerdere functies vervuld bij de afdelingen Limburg en Heerlen. Als dierenarts is zij mede-oprichter en bestuurslid van Caring Vets, de organisatie van dierenartsen die opkomen voor het welzijn van dieren. Omdat zij ook zeer begaan is met dieren in de natuur is zij bestuurslid geweest van IVN Nuth en is zij nu mede-oprichter en bestuurslid bij de actiegroep tegen de jacht Kunderberg-natuur in Voerendaal. Zij is een enthousiast vogelaar.

Anne: Het is belangrijk dat wij onze stem laten horen in het Waterschap. De dieren in het wild hebben onze bescherming hard nodig. Niet alleen tegen de droogte en overstromingen maar ook tegen de jacht op bevers en andere waterdieren en door de hengelaars. De natuur is niet het bezit van de mens, wij zijn er een onderdeel van. Te mogen genieten van de natuur maakt ook ons gelukkiger, meer dan wij misschien beseffen.

Volg Anne op Facebook

Gerelateerd

Fractie PvdD in Water­schap Limburg heeft vragen gesteld over het bever­beleid.

Bever is vaak de dupe van ondoordacht beleid van Waterschap Limburg.

Regelmatig worden beverdammen in kleine beken in Limburg verwijderd op verzoek van het Waterschap omdat de stroming in de beek daardoor verstoord zou worden. Meestal is er geen sprake van overstromingsschade, maar is het waterpeil alleen wat hoger dan zonder die dam. Dat zou toch geen reden mogen zijn om de dam af te breken, want het huidig waterbeheer richt zich juist op het vasthouden van water....

Nieuws