^ volg ons nieuws


Onze idealen

Onze mensen

Ton Haagen

lid Algemeen bestuur Waterschap Limburg

Ton Haagen (1948) heeft zich terdege verdiept in de problemen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Als voormalig kinderarts maakt hij zich grote zorgen over de toekomst van onze kinderen in een wereld waarin te weinig aandacht is voor natuur en milieu. Alleen een radicale ommekeer in ons denken en handelen kan de aarde nog leefbaar houden voor komende generaties. Meer over Ton te vin...

Lees verder

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden